Pro neziskové organizace

Již mnoho let spolupracujeme s řadou zařízení sociálního, zdravotního i zájmového charakteru. Pro tyto subjekty tzv. neziskové, se snažíme vytvořit cenové podmínky, dle možností té které organizace.